Lelki fegyverzet 5. - A lelki fegyverkezés helye

Lelki fegyverzet 5. - A lelki fegyverkezés helye

Lekció: 103. zsoltár

Textus: Efezus 6: 10-20

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. (…) Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért”

Tovább olvasom...
666 vagy 777?

666 vagy 777?

Lekció: Jelenések 13

Textus: Jelenések 13: 18

„Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat."

Tovább olvasom...